05:25
29 februari 2024

Boek Een onderzoek naar de morele weerbaarheid van Nederlandse politiefunctionarissen

Boek Een onderzoek naar de morele weerbaarheid van Nederlandse politiefunctionarissen

Voor een goed functioneren van onze democratische rechtsstaat is het cruciaal dat de politie ook in moreel opzicht voldoende weerbaar is. Uitvoerende politiefunctionarissen dienen te beseffen dat hun handelen morele kanten heeft, ze moeten in staat zijn een eigen afweging te maken en die aan anderen kunnen uitleggen. Hoe is het in dat opzicht gesteld met de politie in Nederland? Voor het beantwoorden van die vraag hebben onderzoekers van Tilburg University een onderzoek gedaan naar het denken en handelen van uitvoerende politie functionarissen. De uitkomsten zijn verrassend positief. Morele overwegingen spelen in het alledaagse werk een voorname rol en veel medewerkers beseffen de betekenis ervan. Tegelijkertijd vertoont de politiecultuur ook kenmerken die morele afwegingen soms onder druk zetten.

Dit boek is rijk aan praktijkvoorbeelden en persoonlijke ervaringen van politiefunctionarissen en berust tegelijkertijd op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Aanbevolen voor iedereen die de politie volgt en mensen die zich afvragen hoe professionals ondanks organisatorische perikelen aan morele waarden kunnen vasthouden.

Bestellen bij BoomLemma

Auteurs:  Gabriël van den Brink, Wiljan Hendrikx, Merlijn van Hulst, Nicole Maalsté en Bas Mali

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *