08:38
19 april 2024

Boek De jeugd maar geen toekomst? Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting

Boek De jeugd maar geen toekomst? Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting

Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen – jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij de maatschappij. Dit boek beschrijft op confronterende wijze hun leefwereld. Overheidsbeleid is niet erg effectief. De uitval is hoog en de beeldvorming onder jongeren is negatief. De systeemwereld is niet alleen deel van de oplossing, maar ook deel van het probleem. De jeugd maar geen toekomst? introduceert een andere manier van kijken waarmee leefwereld en systeemwereld dichter bij elkaar gebracht kunnen worden.

Aan de hand van verhalen van jongeren, professionals en beleidsmakers maken de auteurs zichtbaar hoe sociale in- en uitsluitingsprocessen werken; de verdeling van kansen, het leven in achterstandswijken, het sociale netwerk van jongeren die er wonen, hun zelfbeeld en competenties, en de kloof tussen papier en werkelijkheid. Ze laten ook zien hoe beleid effectiever kan worden, door voorzieningen beter aan te sluiten bij het willen en kunnen van hun deelnemers. Hiervoor wordt een model geïntroduceerd dat op basis van de praktijk ontwikkeld is.

Auteur[s]: Henk Spies Suzanne Tan Maarten Davelaar

Bestellen bij: SWPBook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *