02:57
19 juli 2024

Boek Bezielende interventies – wat sociaal werk succesvol maakt

Eenzaamheid, huiselijk geweld, ontspoorde jongeren – taaie sociale kwesties kun je het beste aanpakken met methoden die hun waarde hebben bewezen. De verwachtingen van ‘evidence based’ interventies zijn hooggespannen en worden alom aangeprezen. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe werken hulpverleners, sociaal werkers en andere professionals met zulke wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen? Zijn ze een keurslijf of inspireren ze tot goed werk? En: zijn de uitvoerders nu effectiever dan wanneer ze ‘op gevoel’ zouden werken?

Journalist Marcel van Engelen (onder andere ‘Vrij Nederland’), onderzoeker Peter Rensen (Movisie) en redacteur Marcel Ham (‘Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken’) onderzochten op journalistieke wijze van vijf interventies de praktijk van de uitvoering. Voor elke interventie gingen ze op twee plekken kijken. Op de pleinen waar Thuis op Straat jongeren ‘opvoedt’. In ontmoetingscentra waar dementerenden elkaar treffen. In de vrouwenopvang waar men uitgaat van kracht in plaats van problemen. Op scholen waar leerlingen het klimaat voor lhbt’ers proberen te verbeteren. En bij huisartsen die voor hun patiënten ‘welzijnsrecepten’ uitschrijven. Charismatische professionals en bewezen interventies blijken elkaar niet te bijten.

Bestellen bij: Managementboek

Auteurs: Marcel Van Engelen, Marcel Ham, Peter Rensen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *