03:42
29 november 2023

Boa’s nemen studenten die bij de politie willen de wijk mee in, gevoel van veiligheid neemt toe

Boa’s nemen studenten die bij de politie willen de wijk mee in, gevoel van veiligheid neemt toe

Boa’s gaan met studenten van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) de wijk in. In hun uniform surveilleren studenten en gaan in gesprek met de bewoners. De burgers zijn positief over dit samenwerkingsproject, ze voelen zich onder andere gehoord. Wat voor effect hebben de studenten in opleiding nog meer op de burgers en op de veiligheid in de stad?

Het ‘ Project Gestuurd Opleiden (PGO) ‘ is onderdeel van de HTV-opleiding waar studenten aan deelnemen tijdens hun opleiding aan School voor Veiligheid van MBO Amersfoort. De school werkt hiertoe samen met verschillende handhavingsinstanties, zoals de BOA’s bij
gemeenten, Rijkswaterstaat, Natuurorganisaties, OV-bedrijven en Prorail.

Door allerlei oorzaken voelt de burger zich in zijn leefomgeving niet of minder gehoord, het gevoel van leefbaarheid en veiligheid kan hierdoor beïnvloed worden. Door als professionele leergemeenschap – de school en de handhavingsinstanties – samen te werken wordt een project ontwikkeld en voor de burger zichtbaar uitgevoerd. Dit project bevordert de leefbaarheid en veiligheid.

Sam de Langen, docent bij School voor Veiligheid van MBO Amersfoort, is ontwikkelaar en coördinator van PGO. Ik, Maartje Vis, werkzaam bij VL-nieuws, interviewde hem naar aanleiding van de aankomende editie van de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen & kwetsbare gebieden 2023’ die start in dit voorjaar.

In uniform de straat op
‘De studenten gaan in uniform de staat op en gaan met mensen het gesprek aan op straat, bijvoorbeeld als iemand zijn sigaret op de grond gooit in een winkelcentrum’, legt De Langen uit. ‘De studenten hebben geen bevoegdheid om een bekeuring uit te schrijven en dat doen ze ook niet, maar ze besteden ondertussen wel aandacht aan de bewoners.’ De Langen merkt dat de burgers hier blij mee zijn. ‘De burgers zeggen dat ze blij zijn om de studenten in uniform in de wijk te zien. Ook luisteren ze naar wat hun dwars zit’. Het zien van ‘blauw op straat’ draagt bij aan het gevoel van veiligheid.

Daarnaast vragen de studenten ook aan de burgers of er zich qua leefbaarheid nog iets afspeelt in de woonwijk waar de handhaver van op de hoogte moet zijn. Veelal gaan deze gesprekken over kleine overlast, zoals hondenpoep, foutparkeren of zwerfafval. Na de surveillance, veelal tijdens meerdere projectdagen uitgevoerd door de studenten, ontvangt de handhavingsinstantie alle door studenten verzamelde informatie in een door de studenten gemaakte adviesrapportage. Op basis van dit rapport kan er wijkgericht gewerkt worden.

Succesvolle preventieadviezen
Voordat de zomervakantie begon, werd er bijvoorbeeld een project gedraaid in de wijk Vathorst in Amersfoort. Doordat veel mensen op vakantie gingen, kregen ze te maken met diefstal. ‘Het advies aan de boa was om een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren’, zegt De Langen. ‘Heel de zaal zat vol mensen. Ze kregen preventieadviezen om onder andere te voorkomen dat je fiets wordt gestolen. Dat werkte enorm voor de leefbaarheid en veiligheid in die woonwijk.’

De rapportage kan voor de handhavingsinstantie aanleiding zijn om meer BOA’s in het surveillancegebied in te zetten en dit kan weer een positief effect geven bij de bewoners, ze voelen zich veiliger.

Effect studenten
Door deel te nemen aan verschillende projecten maakt de student kennis met de beroepspraktijk van de verschillende handhavingsdiensten, dit bevordert de persoonlijke ontwikkeling en beroepshouding. De projecten zijn gekoppeld aan kerntaken en werkprocessen van de HTV-opleiding en leren de studenten dus onder andere surveilleren en rapporteren in de beroepspraktijk. Tijdens surveillance leren ze strafbare feiten uit de plaatselijke verordening te zien en leren ze welke bevoegdheden hier door een BOA op toegepast kunnen worden. Door in gesprek te gaan met de mensen, leren ze gesprekstechnieken toepassen. ‘Eerlijk is eerlijk, niet alle burgers reageren blij met ‘blauw op straat’ en schelden onze studenten soms uit. Onze studenten leren om ook hier mee om te gaan en de begeleidende bevoegde BOA laat zien op welke manier hij of zij over dit gedrag een gesprek met die burger voert’, licht De Langen toe.

Win-win situatie
Het project pakt op deze manier zowel voor de bewoners, studenten en boa’s positief uit. ‘De bewoners voelen dat ze aandacht krijgen, de studenten leren gesprekstechnieken en de boa’s ontvangen informatie over veiligheid en leefbaarheid’, aldus De Langen. Het project bevordert op deze manier via verschillende wegen de leefbaarheid en veiligheid.

Maartje Vis, VL-Nieuws

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *