07:22
19 augustus 2022

Blog: gehaktdag 24/7 – Informatiedeling gemeenten

Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor alles wat er binnen hun gemeenten gebeurt tot ver achter de voordeur. Dat geldt ook voor informatiebeveiliging, tenminste, dat zou je denken. Burgemeesters hebben bij informatiebeveiliging in feite pas een taak als de openbare orde en veiligheid in het geding is. Gelukkig zijn ze zich ook bewust van het belang van zorgvuldige omgang met informatie, alhoewel een verantwoordelijkheid daarvoor meestal ligt bij één of meerdere wethouders. Gemeenten zijn organisaties die grote hoeveelheden privacygevoelige informatie verzamelen, verwerken en uitwisselen. De burgemeester heeft als taak toe te zien op de tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Precies hier zit ook de verantwoordelijkheid voor en de betrokkenheid van de bestuurder bij het onderwerp informatiebeveiliging.

Lees verder via IBDgemeenten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.