04:16
28 september 2022

Bleri Lleshi: “Er is racisme op school”

Racisme op school bestaat. Dat zegt jongerenwerker Bleri Lleshi in Touché. “Nog nooit heeft een leerkracht aan mij toegegeven dat er racisme was in de klas.” Dus vroeg Lleshi het maar aan de leerlingen. “Wij zeggen dat wij antiracismewetgeving hebben, maar die wordt niet toegepast”, getuigt Bleri Lleshi in Touché. Vanuit zijn ervaring als jongerenwerker spreekt hij vaak in scholen, waar hij het met eigen (en vooral lede) ogen aanschouwt. “Onderwijs in België is goed, we behoren tot de top 2  in de wereld. Maar voor twee groepen, jongeren met een migratieachtergrond en jongeren uit een lagere klasse, is dit het slechtste onderwijssysteem van alle westerse landen. Dat is een hard gegeven.” “Op basis van origine wordt er gediscrimineerd”, getuigt Lleshi. “Tijdens seminaries op scholen ga ik het gesprek met de leerlingen aan. Daar zitten leerkrachten bij. Zij zijn volledig mee, enorm enthousiast – tot ik begin over racisme in het onderwijs. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een leerkracht aan mij heeft toegegeven dat dit bestaat, dat dit een probleem is. ‘Er zijn geen leerkrachten die racistisch zijn’, hoor ik in de plaats daarvan. Of: ‘Er is geen racisme bij ons op school.’ En dan stel ik mijn vraag aan de leerlingen.”
Lees verder via Radio1Be

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.