12:22
24 mei 2022

Expired: Bewoners steken veel tijd in hun wijk

Geld hebben ze er niet voor over, maar bewoners blijken bereid om “indrukwekkend veel tijd” te steken in het verbeteren van hun woon- en leefomgeving. Expertise en materialen, zoals gereedschap brengen ze ook graag in. Dat blijkt uit het experimentprogramma Wijk Investeren dat Platform31 uitvoerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Wijk Investerings Zone (WIZ)

De pilot ontstond na signalen vanuit de gemeente Rotterdam, dat te kampen heeft met de slechte onderhoudsstaat van veel particuliere appartementen. Met de bestaande instrumenten lukt het de gemeente niet goed om particuliere eigenaren te bewegen om het achterstallig onderhoud op te pakken. Aanvankelijk was het programma bedoeld om te experimenteren met een Wijk Investerings Zone (WIZ), geïnspireerd op de experimentwet BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). Dat bleek al snel niet mogelijk, omdat een eigenaar niet kan worden gedwongen om tijdig zijn eigendom (woning, gevel, binnentuinen) te onderhouden. Bovendien ontbreekt het maatschappelijk draagvlak voor zo’n constructie.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.