11:09
29 maart 2023

Bewoners Edisonpark Vlissingen dienen bezwaar in tegen mogelijke komst arbeidsmigranten

Bewoners Edisonpark Vlissingen dienen bezwaar in tegen mogelijke komst arbeidsmigranten

Vijfentwintig gezinnen in het Edisonpark in Vlissingen verzetten zich tegen de komst van woonruimte voor 216 arbeidsmigranten aan de nabijgelegen Energieweg. Ze roepen de gemeenteraad op om hiervoor geen toestemming te verlenen.

Volgens het gemeentebestuur is het Edisonpark vooral een bedrijventerrein waar de huisvesting van arbeidsmigranten prima past. Maar volgens de bewoners is het vooral een woonbuurt, met 25 gezinnen met veelal kinderen. In hun brief aan de gemeenteraad wijzen ze erop dat veel bewoners weliswaar een bedrijf aan huis hebben, maar dat gemiddeld 70 procent van de vloeroppervlakte bestemd is voor wonen en de rest voor werk.

Lees verder via omroepzeeland.nl

Meer leren over de integrale aanpak van verwarde personen, veelplegers en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *