05:25
22 april 2024

Bestuurlijke afhandeling, de burgemeester en lokale veiligheid

In mijn vorige blog schreef ik over positieve veiligheid als aanvullend perspectief op en instrumentarium bij het versterken van (lokale) veiligheid.

De hernieuwde aandacht voor deze inclusieve benadering, waarbij je meer de aandacht vestigt op het beschermen van elkaar, biedt een waardevolle aanvulling op het huidige beleid met daarin (te?) veel aandacht voor controle, handhaving en repressie.

Vandaag sprak ik met de sprekers van onze collegereeks Veiligheid, recht en bestuur. In deze colleges staan lokale veiligheidsdilemma’s centraal als het begrijpen en hanteren van complexiteit, veiligheid als ordeningsprincipe, het proces van agendasetting (hoe komen beleidskeuzen tot stand), het evenwicht tussen preventie en repressie, de roep om streng optreden (vaak vanuit emotie), de risico-regelreflex en de gewenste effecten van het beleid, samenwerking met alle betrokken partijen, de samenhang met andere beleidsterreinen en de rol van de burgemeester bij veiligheidsvragen.

Een interessante notie uit dit gesprek is het toenemend belang van bestuurlijke afhandeling ten koste van strafrechtelijke afdoening. Het strafrecht lijkt meer en meer achterop te raken bij het effectief omgaan met vragen over sociale- en fysieke veiligheid. Belangrijke hedendaagse risico’s als cybercrime, ondermijning en terrorisme vragen minimaal om aanvullend instrumentarium, regelmatig om nieuwe wetgeving maar vooral om een meer geïntegreerde aanpak van de vraagstukken, dwars door (bestuurs)niveaus, beleidsterreinen en samenwerkende private en publieke partners heen. Daarbij wordt ook de rol van de burger een andere.

In de colleges gaan we uitgebreid in op de theorie en op recente onderzoeksresultaten in verschillende Europese steden. Maar daarnaast is er ook ruimte om met elkaar en met de sprekers van gedachten te wisselen over voorgestelde maatregelen, gewenste en te verwachten effecten en het samenspel op gemeentelijk niveau, zowel binnen- als buiten de gemeentelijke organisatie.

De burgemeester speelt in dit alles een zeer belangrijke rol. Van hem wordt, in de woorden van prof. Ira Helsloot, regentenmoed gevraagd. Laten we daarom met elkaar leren van de goede en minder goede voorbeelden op dit gebied.

Elwin Veldhuis
Directeur en programmamaker van het Haags Congres Bureau

 

De collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ start op 9 februari, klik hier voor meer informatie 

De seminarreeks ‘Positieve Veiligheid’ start op 17 mei, klik hier voor meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *