06:11
27 juni 2022

Bestrijding woonoverlast 2.0

In 2017 zijn de wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. De wetten beogen woonoverlast tegen te gaan. Wat moeten verhuurders over die wetten weten? Dat is de vraag die in deze bijdrage wordt beantwoord.

Lees verder via Hekkelman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.