08:56
25 februari 2024

Bestrijding van onveiligheidsgevoelens vergt aanpak sociale vraagstukken

Ondanks de voortdurend dalende criminaliteit, blijven sommige burgers zich onveilig voelen. Een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau wijst daar nog eens op. De oplossing begint met politieke lef om ver van de gebaande paden de grote sociale vraagstukken aan de orde te stellen, zegt de Utrechtse onderzoeker Remco Spithoven.

Ook in de laatste verkiezingsronde struikelden politici weer over elkaar om recht te doen aan ‘het onveiligheidsgevoel’ dat zich ergens in de onderbuik van de burger schijnt te manifesteren. Ondanks de gerapporteerde afname van de criminaliteit in ons land blijven sommige burgers een gevoel van onveiligheid houden. Hoe komt dat, oftewel waar hebben we het eigenlijk over als we over het ‘onveiligheidsgevoel’ spreken?

Lees verder via Sociale vraagstukken

Het veiligheidsbeleid in ons land omvat primair het bestrijden van onveiligheid, criminaliteit en overlast.
Nog meer camera’s, nog hogere straffen en nog meer bevoegdheden leiden echter nauwelijks meer tot meer veiligheid. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het ongebreideld in stelling brengen van allerlei controle- en surveillancemaatregelen de angst juist aanmoedigt. Luister en leer tijdens Haags Congresbureau Nieuwspoort Seminarreeks Positieve Veiligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *