06:48
07 december 2022

Bestrijding mensenhandel vraagt om extra inspanning

Bestrijding mensenhandel vraagt om extra inspanning

In de vandaag verschenen Slachtoffermonitor mensenhandel 2016–2020 concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, dat 50% van de slachtoffers van mensenhandel binnen 7 jaar opnieuw slachtoffer wordt. De Rapporteur doet een oproep aan rijk en gemeenten.

De bestrijding van mensenhandel vraagt om extra inspanning van het rijk en gemeenten. Bolhaar roept het kabinet op om gemeenten en professionals duurzaam in staat te stellen om passende hulp te bieden aan alle vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel.

Uitbuiting is groot maatschappelijk probleem
In 2020 waren er in Nederland 984 meldingen van mensenhandel. De monitor wijst uit dat mensenhandel niet op zichzelf staat, maar vaak verweven is met andere vormen van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast lopen slachtofferschap en daderschap in elkaar over. Slachtoffers van mensenhandel krijgen te maken met een opeenstapeling van problemen met vaak langdurige effecten, dit maakt uitbuiting tot een groot maatschappelijk probleem.

Kwetsbare groepen moeten beter beschermd worden
Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel en VNG-portefeuillehouder mensenhandel: ‘Kwetsbare groepen in onze samenleving moeten beter beschermd worden tegen de gevaren van uitbuiting. Dit vraagt continu onze aandacht, zodat we deze groepen niet uit het zicht verliezen. Om dit te voorkomen wordt er onder andere steeds meer voorlichting gegeven op plekken waar deze kwetsbare groepen of individuen zich bevinden, bijvoorbeeld op scholen en in wijkcentra.’

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.