07:33
30 juli 2021

Bescherming tegen ondermijning in de provincie Zuid-Holland

Bescherming tegen ondermijning in de provincie Zuid-Holland

Ondermijning is een vorm van criminaliteit waarbij legale structuren worden gebruikt voor criminele doeleinden. Er wordt vaak gesproken van een vermenging of verwevenheid van de boven- en onderwereld. Hierbij kan gedacht worden aan omkoping of intimidatie van een ambtenaar, maar ook aan het inzetten van overheidsfaciliteiten, zoals subsidie- en vergunningverlening, voor criminele activiteiten.

Ondermijnende activiteiten in relatie tot het eigen handelen van de provincie Zuid-Holland – bijvoorbeeld bij aanbesteding/opdrachtverlening, vergunningverlening, handhaving, subsidiëring en regelgeving – kunnen een risico vormen. Het is van belang om de provincie weerbaarder te maken tegen deze vorm van criminaliteit. De provincie Zuid-Holland heeft het Verwey Jonker Instituut gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar een proactieve aanpak voor toekomstige ondermijningsrisico’s in de provincie.

Lees verder via verwey-jonker.nl

Leren over een preventieve aanpak van ondermijning? Kom 9 juni naar het HCB Seminar De Veilige Gemeente 2021 georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Leren over een Integrale Gebiedsgerichte Aanpak? Kom naar de 2-daagse HCB Cursus die start op 22 juni bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien + 3 =