08:23
18 augustus 2022

Beroepsgeheim versus meldplicht

Hulpverleners hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles was zij weten over een cliënt vertrouwelijk moet worden behandeld. Voor sommige hulpverleners is de geheimhoudingsplicht neergelegd in een wettelijke bepaling, zoals bijvoorbeeld artikel 88 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg voor artsen en verpleegkundigen. Voor andere hulpverleners vloeit deze plicht voort uit de beroepscode, zoals bijvoorbeeld de beroepscode voor sociaal raadslieden. De achtergrond van deze zwijgplicht is dat iedereen vrijelijk een beroep op de hulpverlening moet kunnen doen zonder vrees dat zijn privacy wordt geschonden. Deze zwijgplicht staat haaks op de meldplicht zoals die bijvoorbeeld voor gemeenteambtenaren geldt.

Lees verder via Sociaal Web

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.