09:58
21 april 2024

Berichtenverkeer Harderwijk automatisch gedeeld met BGT – Privacy

Harderwijk heeft als eerste gemeente haar berichtenverkeer gekoppeld aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het gaat om een pilot met Enable-U en NedGraphics. Vastleggingen van gemeentelijke objecten in Harderwijk worden nu automatisch doorgegeven aan het landelijke BGT-systeem.

Gedetailleerde digitale kaart

De BGT is sinds 1 januari 2016 wettelijk geregeld en moet uiteindelijk leiden tot de gedetailleerde digitale kaart van Nederland. Gemeenten zijn daarbij verantwoordelijk voor het vastleggen en bijhouden van objecten in het gemeentelijk gebied zoals gegevens van spoorwegen, gebouwen, wegen, groen en water.

Koppeling tussen gemeente en BGT
Bij de gemeente Harderwijk worden mutaties van deze gegevens verwerkt in de geo-software van NedGraphics. In samenwerking met Enable-U, die een koppeling heeft gebouwd tussen de software van NedGraphics en de BGT, worden deze automatisch en veilig uitgewisseld. Wijzigingen worden in de pilot door de koppeling geautomatiseerd gedeeld met de BGT, dus zonder handeling van een medewerker. De koppeling is daarnaast generiek en herbruikbaar voor iedere gemeente.
Lessen voor andere gemeenten
Momenteel maken zo’n tweehonderd gemeenten in Nederland gebruik van de geo-informatietechnologie van NedGraphics om digitale tekeningen en kaarten te ontwerpen, beheren en publiceren. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) heeft alle ‘Lessons learned’ verzameld en gepubliceerd om andere bronhouders en leveranciers van dienst te zijn. Per januari 2017 geldt er verplicht gebruik en terugmeldplicht voor afnemers van de BGT bij uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Bron: BinnenlandsBestuur

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *