07:49
27 juni 2022

Beperkt resultaat door milieuzone

Beperkt resultaat door milieuzone

Het invoeren van de milieuzone en snelheidsheidsverlaging in Utrecht leidt tot een zeer beperkte verbetering van de leefkwaliteit voor Utrechtse burgers. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dat neer op respectievelijk vijf en zeven minder procent gezondheidsklachten.

Pas als een wijk of de héle stad autovrij wordt gemaakt, is dat effect met dubbele cijfers weer te geven: 29 procent. Dan speelt echter lang niet alleen de milieuwinst door vermindering van uitlaatgassen. Het RIVM schaart onder die 29 procent, naast schonere lucht, ook minder verkeersongevallen en slaapverstoring door geluidhinder.

Lees verder via telegraaf.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.