05:09
30 september 2022

Benader onveiligheid met plezier!

Als er één onderwerp is waar per definitie serieus over gesproken wordt, is het wel veiligheid. Dat is natuurlijk ook terecht. Het gaat ons allemaal aan en iedereen heeft er een mening over. Of het nu gaat om de fietsendiefstal in het dorp of het risico dat een eventuele benoeming van Donald Trump tot president van Amerika voor de wereldvrede kan hebben.

Wanneer gezocht gaat worden naar oplossingen voor onveiligheid, zie je vaak dezelfde serieusheid terugkomen. Professionals die denken vanuit taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit leidt vaak tot keuzes en maatregelen die hun oorsprong niet zelden hebben in zaken die al eerder zijn toegepast en hun waarde al dan niet bewezen hebben.

Het komen tot nieuwe oplossingen, die passen bij de huidige mogelijkheden, veronderstelt echter een combinatie van friskijken, creativiteit en plezier. Hoe groot de paradox ook lijkt, parkeer bij een volgend vraagstuk even de ernst en ga eens op een leuke, creatieve en plezierige manier aan de slag om een oplossing te vinden. Je zal ervaren dat het aantal aanpakken waaruit dan gekozen kan worden, groter is dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Kortom, durf bij het aanpakken van serieuze problematiek eens te kiezen voor een mindset die gericht is op plezier en creativiteit. Het voelt wellicht even onwennig om het vertrouwde patroon te verlaten, maar de veiligheid zal er uiteindelijk bij gebaat zijn. En dat is toch immers waar het om gaat!

Ries Ouwerkerk

 

Ries heeft zijn eigen bedrijf ‘RFL Sociale Veiligheid’. Met een focus op veiligheid zoekt hij met opdrachtgevers op een creatieve en inspirerende manier naar nieuwe oplossingen. Hij verzorgt daarnaast lezingen, workshops en begeleidt project-start-ups.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.