10:38
08 juni 2023

België en Nederland gaan meer samenwerken op vlak van veiligheid en energieomslag

België en Nederland gaan meer samenwerken op vlak van veiligheid en energieomslag

Tijdens een gezamenlijk regeringsoverleg in Gent maken de Belgische en Nederlandse regering vandaag afspraken om nauwer te gaan samenwerken op het vlak van veiligheid, duurzaamheid en grensoverschrijdende samenwerking. Het Belgisch-Nederlandse regeringsoverleg illustreert de bijzonder hechte band tussen Nederland en België en de wil van beide landen om Europees en internationaal samen op te trekken.

Het is de 4e keer dat de Belgische en Nederlandse regering een uitgebreid gezamenlijk regeringsoverleg houden. Het Thalassa-overleg dankt zijn naam aan het schip waar het overleg in 2003 voor het eerst plaats vond.

Versterkte militaire samenwerking
Deze 4e editie vindt plaats tegen de achtergrond van de Russische invasie in Oekraïne. De Belgische en Nederlandse regering zijn van oordeel dat de nieuwe Europese veiligheidssituatie een nog hechtere veiligheidssamenwerking vereist, zowel tussen onze landen, binnen Europa en met onze bondgenoten binnen de NAVO.

Vandaag is de defensiesamenwerking tussen België en Nederland al bijzonder hecht, bijvoorbeeld op het vlak van special forces, de geïntegreerde marine en de gezamenlijke bewaking van het luchtruim. Voor België en Nederland moet dit samenwerkingsmodel de opstap vormen naar een hechtere Europese defensiesamenwerking. Zo willen beide landen het samen ontwikkelen en aankopen van nieuwe fregatten, verkenningsdrones en mijnenbestrijdingsvaartuigen uitbreiden naar andere Europese landen.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *