12:50
27 november 2022

Belangrijkste doel: Bergen op Zoom veiliger maken

BERGEN OP ZOOM – Het opleggen van een tijdelijk pandverbod en drones gebruiken voor de aanpak van drugsdumpingen in het buitengebied. Het zijn een paar maatregelen die de gemeente Bergen op Zoom de komende tijd (tot juni 2018) verder uit wil werken om de gemeente veiliger te maken. Daarnaast wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan wat de gemeente al deed. Ieder jaar wordt door de gemeente bekeken op welke gebieden de focus komt te liggen als het gaat om veiligheid, als aanvulling op de kadernota Integrale Veiligheid 2016-2020. “Ook het komend jaar willen we Bergen op Zoom weer stevig op de kaart zetten: zowel in het district als op regionaal en landelijk niveau. Dit uiteraard met het belangrijkste doel: Gemeente Bergen op Zoom veiliger maken.” Eén van de thema’s waar op in wordt gezet is de verdiepende aanpak op de georganiseerde criminaliteit, waar de gemeente samenwerkt met partners zoals de politie. “Sommige situaties vragen om een bijzondere aanpak, daar zijn onze reguliere wegen onvoldoende doeltreffend. Daar passen we maatwerk toe en betrekken we onze veiligheidspartners intensief.” Een voorbeeld hiervan zijn de drugsdumpingen in het buitengebied. De gemeente kijkt naar nieuwe technieken om dit soort dumpingen aan te pakken, bijvoorbeeld met behulp van drones.

Lees verder via Internetbode

De fysieke en sociale veiligheidsrisico’s in uw gemeente zijn talrijk en divers. Uw middelen zijn beperkt, het politiebestel en de sociale orde zijn veranderd, dus is het zaak goede beleidskeuzes te maken en samen te werken met publieke en private veiligheidspartners. Een omgevallen bouwkraan, rellen rond de komst van een AZC, een evenement dat vreselijk misloopt, dumping van drugsafval, radicalisering en terreurdreiging, migratieproblematiek, overlast, georganiseerde misdaad, uitgaansgeweld. Leer meer tijdens de collegereeks Veiligheid, recht en bestuur georganiseerd door het Haags Congres Bureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.