05:53
06 december 2023

Artificial Intelligence en Ethiek In gesprek met: Frans van Bruggen (DNB)

Artificial Intelligence en Ethiek In gesprek met: Frans van Bruggen (DNB)

Interview door: Mirjam Veen-Hendriks (VCO), Raimond Stappers (VCO)

Introductie
De RegTech Tafel van het VCO heeft Artificial Intelligence & Ethiek gekozen als thema voor het jaar 2023. De ontwikkelingen rond AI gaan snel. Waarom is dit een belangrijk onderwerp voor Compliance Officers en wat wordt er hieromtrent van hen verwacht? Om antwoorden te vinden op deze vragen gaan wij dit jaar in gesprek met een aantal professionals op het gebied van AI en Ethiek.

Frans van Bruggen, Senior Beleidsmedewerker FinTech & Artificial Intelligence bij de DNB is onze eerste gesprekpartner.

Wie is Frans van Bruggen?
Ik ben toezichthouder bij de DNB en ik houd me bezig met alles rondom kunstmatige intelligentie. Dit betreft enerzijds de onderhandelingen in Brussel over de AIverordening en hoe dat neerslaat op de financiële sector. Anderzijds denk ik na over hoe ons toezicht op kunstmatige intelligentie vorm moet krijgen nu en in de toekomst. Ik doe ook promotieonderzoek naar de effectiviteit van toezichthouders en met name of toezichthouders de publieke, meer maatschappelijke, doelen weten te realiseren.

Hoe ben je op deze plek terechtgekomen?
Via mijn eerste baan. Ik zat in een venture capital team dat investeerde in technologie starts-ups. Daarna heb ik bij de Nederlandse Zorgautoriteit gewerkt. Technologie in de zorg was daar mijn aandachtsgebied. En vandaar heb ik de overstap gemaakt naar DNB.

Wat zijn je drijfveren?
Ik deel mijn drijfveren altijd in drie delen op. Ik heb echt  een publiek hart en dan is het toezicht wel een hele mooie plek om publieke doelen te realiseren. Daarnaast vind ik  wetenschap heel interessant. En ten derde ben ik ook wel gecharmeerd van de commercie. We moeten met elkaar vooruitgaan. Ik wil alle drie doen en kunnen.

Waar ben je nu trots op?
Het klinkt eigenlijk best wel chauvinistisch, maar ik ben er best trots op hoe wij het met elkaar geregeld hebben in Nederland. Ik ben trots op onze financiële sector. Dat is een goed functionerende financiële sector. En ik denk dat, ondanks alle maatschappelijke onvrede die er nu is, we het heel goed doen met elkaar. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar overall denk ik dat we er ook wel gelukkig mee mogen zijn.

Met welke stakeholders werk jij het meest samen?
Allereerst natuurlijk medetoezichthouders, de Autoriteit Financiële Markten, Autoriteit Persoonsgegevens en in toenemende mate de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur op het gebied van cybersecurity en AI. Uiteraard ook de departementen zoals bijvoorbeeld het Ministerie van Financiën, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Binnenlandse Zaken. Financiën is ons moeder- departement, daar leggen wij verantwoording aan af. EZK doet veel op het gebied van de digitale economie. Zij zijn beleidsverantwoordelijk voor de AI-verordening. En BiZa gaat meer over de inrichting van het toezichtlandschap op technologie. En verder natuurlijk de sector, belangenorganisaties zoals de NVB en het Verbond. Daar werken wij ook veel mee samen.

Lees verder via vco.nl

Meer leren van onder meer Frans van Bruggen over toezicht in verbinding? Kom naar de HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2023 – Toezicht in verbinding die start op 23 november in Den Haag en is georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

In de HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2023 gaat het dit najaar om de verbinding met de omgeving:

  • Toezicht in de omgeving – Relaties met Europees recht en met interne toezichthouder
  • Toezicht met de omgeving – Burgers en bedrijven betrekken
  • Toezicht voor de omgeving – Verantwoorde inzet van technologie

Sprekers zijn Esther Versluis, Universiteit Maastricht, Bart Snels, Inspectie belastingen, toeslagen en douane, Leonie Schakel, NZa, Gijs van Maanen, Tilburg Institute for Law, Technology and Society, Frans van Bruggen, DNB, UU en NSOB, en Paul van Dijk, zelfstandig adviseur.

Meer informatie vindt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *