08:37
17 juni 2024

Arbeidsinspectie legt politie dwangsom op als communicatiesysteem niet wordt verbeterd

Arbeidsinspectie legt politie dwangsom op als communicatiesysteem niet wordt verbeterd

De Arbeidsinspectie wil de Nationale Politie een dwangsom opleggen als communicatiesysteem C2000 niet wordt verbeterd. De inspectie noemt het “ontzettend onveilig” als medewerkers van de politie in crisissituaties geen hulp van collega’s kunnen inroepen, doordat het communicatiesysteem slecht of helemaal geen bereik heeft.

Volgens de inspectie is dat een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. Op korte termijn moet de politie maatregelen nemen om een veilige werkomgeving voor medewerkers te creëren. Daar hoort bij dat agenten altijd weten wat ze moeten doen in noodsituaties, ook als C2000 het laat afweten.

Gebeurt dat niet, dan moet de politie een dwangsom betalen. Wat de hoogte van die dwangsom is, is nog niet duidelijk.

Klacht
Politievakbonden maken zich al vanaf het begin zorgen over de problemen met het in 2001 ingevoerde C2000. Het netwerk kampt met storingen en heeft niet overal in het land goede dekking.

Lees verder via nos.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *