03:58
29 februari 2024

Expired: Antipestwet dwingt scholen veilige omgeving te creëren

Vanaf vandaag zijn scholen wettelijk verplicht een protocol tegen pesten te hebben. Een nieuwe wet dwingt de scholen zich maximaal in te zetten om pesten tegen te gaan. Volgens staatssecretaris Dekker moeten ze zorgen voor sociale veiligheid.

Volgens directeur Klaas Hiemstra van School en Veiligheid doen de meeste scholen te weinig met de protocollen die ze op dit moment al hebben. ‘Protocollen zijn maar papier. Het gaat erom dat scholen beleid voeren dat gericht is op die sociale veiligheid. Er moet nagedacht worden over methodes die het pesten tegengaan. Het moet in de klas besproken worden. En ze moeten blijven monitoren of de kinderen zich veilig voelen. Dat is waar de wet over gaat’, zegt Hiemstra.

Regels
Het pestprotocol moet aan een aantal zaken voldoen. ‘Er staat in hoe je wilt dat kinderen met elkaar om gaan. Daarbij spreek je regels af. Het protocol zegt ook iets over welke methode tegen pesten wordt ingezet en hoe die methode wordt toegepast.’ Scholen mogen overigens zelf beslissen welke methode er wordt ingezet om het pesten tegen te gaan. Volgens Hiemstra zal de inspectie bij de handhaving van de wet vooral gaan kijken naar hoe de kinderen zich voelen, of er gepest wordt en wat de school eraan gedaan heeft om het pesten tegen te gaan.

Hiemstra verwacht dat ouders ook meer betrokken raken bij het antipestbeleid van de school: ‘Ouders zijn natuurlijk erg betrokken bij hun kinderen en de meeste ouders zullen ook in gesprek zijn met de school over wat er gebeurt als er gepest wordt. Ook dat helpt de school om een protocol te hebben omdat je dan kunt uitleggen wat je beoogd en op welke manier je dat kunt bereiken.’

Bron: BNR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *