07:17
19 april 2024

Anti-overheidsgevoelens vallen niet per definitie onder extremisme

Anti-overheidsgevoelens vallen niet per definitie onder extremisme

Bezie anti-overheidsgevoelens niet als extremisme. Beter is een aanpak om het vertrouwen van burgers in de periferie terug te winnen, meent Gert Jan Geling.

In Noord-Nederland is de extremist zelden een jihadist, schrijft Trouw (23 november) na een rapport van onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen. Niet zozeer het jihadisme, eerder anti-overheidsextremisme is er het grootste probleem, luidt hun conclusie. En dus moet de aanpak van radicalisering en extremisme in het noorden zich vooral daarop richten.

Hoewel een bredere kijk, verder dan jihadisme, te prijzen valt, zijn er kritische vragen te stellen bij de term anti-overheidsextremisme en hoe we hierop moeten reageren.

Lees verder via trouw.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *