08:07
14 april 2021

Anders meten en weten in de lokale verzorgingsstaat: Wmo-cliëntervaringsonderzoek als casus

Anders meten en weten in de lokale verzorgingsstaat: Wmo-cliëntervaringsonderzoek als casus

Monitoring in het sociaal domein is nog te sterk ingegeven door de informatie- en kennisbehoefte vanuit de rijksoverheid. Dit is één van de constateringen die de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) optekent in het signalement Ondertussen in Den haag.(1) Als alternatief voor de huidige situatie zouden gemeenten (meer) moeten meebepalen welke informatie en kennis nodig is. Dit vraagt ook een andere kijk op het meten en weten en welke standaarden daarbij gelden voor ‘goed onderzoek’ en ‘betrouwbare informatie’. Dit kunnen we niet los zien van verschillen in onderzoekscapaciteit en -mogelijkheden tussen gemeenten. Het Wmo-cliëntervaringsonderzoek illustreert de zoektocht naar een meer betekenisvolle monitoring- en onderzoekspraktijk.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *