04:31
24 januari 2022

Analyse veiligheid in verkiezingsprogramma’s grote steden: Grotere rol voor wijkagent en inwoner

Analyse veiligheid in verkiezingsprogramma’s grote steden: Grotere rol voor wijkagent en inwoner

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen uit de grote steden geanalyseerd* op het onderwerp veiligheid. Uit de analyse blijkt dat politieke partijen veel aandacht hebben voor de politie in het algemeen en de wijkagent in het bijzonder. Ook willen veel partijen inwoners stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in hun eigen wijk.

In de lokale verkiezingsprogramma’s gaat de meeste aandacht naar politie-gerelateerde zaken. Het meest opvallend is dat veel partijen willen dat de wijkagent goed zichtbaar en aanspreekbaar is en daarmee de spil in de wijk moet zijn. Dit standpunt wordt door een breed scala aan partijen van links tot rechts gedeeld. Daarnaast willen sommige partijen dat de politie meer capaciteit krijgt. De aangiftebereidheid verhogen wordt vooral in PvdA-verkiezingsprogramma’s genoemd.

Lees verder via hetccv.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 + 13 =