03:23
08 augustus 2022

Ambtelijke empathie: Een nieuwe veranderopgave bij burgerparticipatie

Burgerparticipatie inrichten kan behoorlijk lastig zijn. Zowel voor actieve, betrokken burgers die enthousiast aan de slag willen met een idee, als voor publieke professionals, die niet altijd goed raad weten met een initiatief in het licht van politiek-bestuurlijke kadernota’s en landelijke wet- en regelgeving. Tijdens het congres ‘Participatieparadox: tussen overheid en burgerinitiatief’, georganiseerd door de Vereniging voor Bestuurskunde, kwamen de dilemma’s over het voetlicht. Haagse Beek was erbij. Voorbeelden van burgerinitiatief zijn er in Nederland volop. Alleen al in een stad als Utrecht doet 35% van de inwoners mee aan een initiatief om de woon- en leefkwaliteit in de stad te verbeteren en zet 17% zijn of haar tijd in om de overheid te voeden met allerlei inzichten bij het maken van beleid en regelgeving. Tussen de 1000 en de 1500 initiatieven krijgen financiering van de gemeente. Maar ook in kleinere gemeente zijn er interessante initiatieven zoals in Zeist, of in de gemeente Nijkerk waar Haagse Beek helpt om het proces in te richten.

Lees verder via Haagse Beek

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.