09:14
18 juni 2021

Agent in burger

Agent in burger

De politie maakt steeds meer gebruik van de capaciteit, kennis en kunde van burgers, vooral in de context van Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP). Sociale media en nieuwe technologie spelen hierbij een belangrijke rol, omdat ze nieuwe mogelijkheden creëren voor verdergaande samenwerking. Daarnaast is er een trend dat burgers meer initiatieven gaan nemen, wat (nog) meer eisen stelt aan de coördinatie van verschillende activiteiten. Om goed in te kunnen spelen op het brede scala aan burgerhulp is meer inzicht nodig in de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen.

Binnen het concept van GGP is er een breed scala aan mogelijkheden om burgers te betrekken bij politietaken en zo samen te werken aan het verhogen van de veiligheid in de buurt. Op basis van een categorisatie van Van der Land, Van Stokkom en Boutellier (2014) stelden Kerstholt et al. (2015) een indeling langs twee dimensies voor: betrokkenheid van burgers en veiligheidsdomein (zie tabel 1).

Lees verder via websitevoordepolitie.nl

Leren over actueel openbare orderecht, burgeropsporing en over toezicht? Kom naar de seminars van het Haags Congres Bureau. Op 3 april start de HCB Seminarreeks ‘Juridische Update 2019 voor overheidsjuristen’ op 11 april is het Nieuwspoort Seminar ‘De Veilige Gemeente 2019 – Burgers in opsporing’  en op 20 maart leert u hoe extern toezicht kan profiteren van het burgerperspectief en het professionele perspectief tijdens het Nieuwspoort Seminar ‘Toezicht in Transitie 2019 – Perspectieven op toezicht’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

elf − twee =