09:59
23 mei 2022

Afspraken over huisvesting tussen gemeente Gorinchem, Poort6 en huurdersvereniging HP6 leiden tot goede resultaten

Afspraken over huisvesting tussen gemeente Gorinchem, Poort6 en huurdersvereniging HP6 leiden tot goede resultaten

In 2020 maakten gemeente Gorinchem, woningcorporatie Poort6 en huurdersvereniging HP6 afspraken op het gebied van wonen en de leefomgeving voor de periode 2020-2025. Een terugblik op het afgelopen jaar laat positieve resultaten zien. De drie partijen hebben flinke stappen gezet. Vooral in de voorbereiding voor de aanleg van een warmtenet in de Gildenwijk, het opstellen van wijkvisies en het bieden van passende woonruimte aan kwetsbare groepen.

Ro van Doesburg, wethouder Wonen gemeente Gorinchem: ,,Onder het motto ‘Samen voor Gorinchem’ hebben de gemeente, Poort6 en HP6 in 2020 drie belangrijke pijlers benoemd: een woning voor iedereen, een veilige, leefbare en zorgzame stad en duurzaamheid van wijken en woningen. Aan het einde van het jaar kijken we gezamenlijk terug. Wat hebben we op deze gebieden bereikt? Uit de evaluatie komt een positief beeld naar voren. De belangrijkste resultaten zijn de stappen die we met elkaar hebben gezet voor het warmtenet in de Gildenwijk en het samen optrekken bij het maken van de wijkvisies, de zogenaamde ‘Kijk op de Wijk’. Deze wijkvisies zijn medio 2022 klaar. Ook werkten we samen bij het huisvesten van kwetsbare groepen. Een mooi resultaat daarvan is bijvoorbeeld dat er begin 2022 een opvanglocatie komt voor dakloze gezinnen. Dit alles neemt niet weg dat er nog veel te doen is. We zitten in een wooncrisis. We stellen alles in het werk om die in Gorinchem op de juiste manier het hoofd te bieden. Ook dat doen we samen.”

Lees verder via destadgorinchem.nl

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.