08:56
30 september 2023

Afdeling bestuursrechtspraak kritisch over het niet openbaar maken van beleidsopvattingen in documenten voor intern beraad

Afdeling bestuursrechtspraak kritisch over het niet openbaar maken van beleidsopvattingen in documenten voor intern beraad

Op 24 februari 2021 deed de Afdeling uitspraak naar aanleiding van een Wob-verzoek van een journalist waarin verzocht werd om op openbaarmaking van documenten over de vuurwerkramp in Enschede (ECLI:NL:RVS:2021:399). Deze uitspraak is onder meer interessant, omdat de Afdeling zich kritisch toont over het niet openbaar maken van persoonlijke beleidsopvattingen in documenten voor intern beraad. Volgens de Afdeling is onvoldoende gemotiveerd waarom de documenten niet vertrekt zijn in ‘niet tot personen herleidbare vorm’.

Persoonlijke beleidsopvattingen in documenten voor intern beraad
Het uitgangspunt van de Wob is openbaarheid. Informatie is in principe openbaar, tenzij een uitzonderingsgrond (genoemd in artikel 10 Wob) daarop van toepassing is. Op de regel “openbaar tenzij” bevat artikel 11 van de Wob een uitzondering: als er sprake is van interne documenten die persoonlijke beleidsopvattingen bevatten, worden deze in beginsel niet openbaar gemaakt (art. 11, lid 1 Wob). Ratio van deze weigeringsgrond is dat ambtenaren ongehinderd hun bijdrage moeten kunnen leveren aan de beleidsvoorbereiding of uitvoering. De betrokkenen moeten, zo is de gedachte, in vertrouwelijke sfeer ideeën en opvattingen kunnen uiten en delen zonder daarmee achteraf door buitenstaanders geconfronteerd te worden. Van deze weigeringsgrond maken bestuursorganen in praktijk veelvuldig gebruik, waarop geregeld kritiek wordt geuit. Op deze manier worden immers vaak (grote delen van) documenten buiten de openbaarheid gehouden. Hoewel minister-president Rutte na het parlementaire rapport over de toeslagenaffaire uitdrukkelijk verklaarde dat deze weigeringsgrond uit de wet zou worden gehaald, bleek dat kort daarna toch niet de bedoeling van het kabinet te zijn, zie de Kamerbrief van de minister van BZK. De weigeringsgrond blijft als het aan het kabinet ligt gewoon bestaan.

Lees verder via kvdl.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *