10:16
23 mei 2022

Adviescollege Veiligheid Groningen van start

Adviescollege Veiligheid Groningen van start

Op 17 december heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) geïnstalleerd. Doel van het adviescollege is dat het bijdraagt aan de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied. Het onafhankelijke ACVG doet dat door, gevraagd en ongevraagd, de minister van EZK (verantwoordelijk voor veiligheid) en de minister van BZK (verantwoordelijk voor de versterking) te adviseren over kaders en normen voor de veiligheid van gebouwen. Deze adviezen gaan ook over de implementatie van de veiligheid en versnelling van de versterkingsoperatie. Uitvoerbaarheid en doeltreffendheid in de praktijk maken integraal deel uit van de adviezen, evenals nieuwe bouwkundige en seismische inzichten en ervaringen.

Het adviescollege bestaat vooralsnog uit vier leden, inclusief de voorzitter. De leden hebben deskundigheid op alle relevante terreinen. Voorzitter van het ACVG is vice-admiraal b.d. Wim Nagtegaal, die brede ervaring meebrengt uit tal van leidinggevende functies bij de Koninklijke Marine en op het ministerie van Defensie waar hij tot 2012 intensief betrokken was bij het oplossen van complexe vraagstukken in de krijgsmacht. Daarna was hij vijf jaar lid van de raad van bestuur van TNO.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.