12:16
23 april 2021

Advies over bouwbeleid: betere inspraak, minder landbouw, eigen minister

Advies over bouwbeleid: betere inspraak, minder landbouw, eigen minister

Een miljoen nieuwe woningen, meer windmolens en zonnepanelen, oplossingen voor wateroverlast én droogte door klimaatverandering, maar ook behoud van natuur en plek behouden voor landbouw. Het nieuwe kabinet zal met ambitieuze plannen moeten komen om alles op elkaar af te stemmen, schetst het Planbureau voor de Leefomgeving. En daarvoor is een andere aanpak nodig dan tot nu gebruikelijk.

De overheidsinstantie die meedenkt bij beleid over milieu en ruimtelijke ordening pleit in het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte voor meer betrokkenheid van burgers, slimmere regelgeving en een meer coördinerende rol voor de landelijke overheid.

Lees verder via nos.nl

Meer leren over toezicht en tips voor het nieuwe kabinet? Kom dan naar het HCB Seminar ‘Toezicht in Transitie 2021 – Trends in Toezicht
& Tips voor het nieuwe kabinet’ op 17 mei.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *