01:35
08 augustus 2022

Actualiseer de rol van gemeenten in het onderwijsdomein

Volgens de Onderwijsraad is het tijd om weer eens goed te kijken naar de rol van gemeenten op onderwijsterrein. De VNG gaat graag het gesprek aan over de verantwoordelijkheidsverdeling in het onderwijs. Het advies van de Onderwijsraad biedt daartoe een uitstekend startpunt.

De raad ziet drie redenen om de onderwijsrol van gemeenten aan de huidige ontwikkelingen aan te passen:

  • In de eerste plaats zet de grotere verantwoordelijkheid van gemeenten voor jeugdhulp en arbeidsmarktparticipatie de rolverdeling tussen Rijk en gemeenten bij onderwijs onder druk.
  • In de tweede plaats is het vaker nodig dat scholen en gemeenten met elkaar samenwerken in een complex lokaal of regionaal speelveld, bijvoorbeeld om integraal en preventief te kunnen werken op de snijvlakken van onderwijs, ondersteuning en zorg. Hoewel er inhoudelijk sterke raakvlakken zijn, zijn de bestuurlijke verbindingen doorgaans nog zwak.
  • In de derde plaats wordt de samenwerking gehinderd doordat er zowel bij gemeenten als bij schoolbesturen sprake is van grote verschillen in omvang en bestuurskracht en doordat regio-indelingen uiteenlopen.

Lees verder via VNG

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.