12:01
24 mei 2022

Actieprogramma sociale veiligheid in het openbaar vervoer

In de afgelopen jaren zijn op dit thema al veel maatregelen ingevoerd en uitgeprobeerd om de sociale veiligheid voor de reizigers en het openbaar vervoer (OV)-personeel te verbeteren. Dit actieplan is met de doelgerichte en integrale aanpak een aanvulling hierop. De uitdaging is nu om de maatregelen te combineren en in te zetten daar waar het nodig is. Van belang is een gezamenlijke doelstelling te formuleren, waar op alle niveaus en met alle spelers (Rijksoverheid, lokale overheden, vervoerders en vakbonden) commitment is. De maatregelen in dit actieplan zijn geselecteerd op hun bijdrage aan dit doel. Er is met name gekeken naar beoogd effect en de haalbaarheid. Toetsing op verantwoordelijkheden en financiën heeft in een later stadium plaatsgevonden. Het actieprogramma bevat eveneens een aantal randvoorwaarden. Hier moet aan voldaan worden, maar deze zijn geen doel op zich. Veiligheid in het openbaar vervoer voor allen die zich daarin bevinden staat voorop.

Lees verder via Tweede Kamer – Actieprogramma sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.