Onrust onterecht
De burgemeester geeft ook aan dat er vooraf met alle betrokken partijen is overlegd. Het gaat dan om de Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de koper van het pand Stichting WAQF, de gemeente Eindhoven waar deze stichting is gevestigd en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens WAQF is de ontstane onrust zeer onterecht. De organisatie wijst ‘vanzelfsprekend terreur en onverdraagzaamheid af’.

Fundamentele uitgangspunten
In een verklaring schrijft de stichting: ‘Stichting WAQF is gesticht in 1989 met een orthodox-islamitische grondslag. Helaas wordt dit in de samenleving veelal en onterecht geassocieerd met geweld en het verheerlijken van terrorisme. Geweld, onverdraagzaamheid en terreur staan echter op gespannen voet met de fundamentele uitgangspunten van de islam.’ (ANP)

Bron: Binnenlands Bestuur