12:04
23 april 2021

Aanvullende voorstellen bevorderen integriteit bestuurders

Aanvullende voorstellen bevorderen integriteit bestuurders

Een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders, en het terstond en elektronisch openbaar maken van nevenfuncties: deze voornemens zijn de kern van een nota van wijziging op het aanhangige wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De VNG heeft gereageerd op de voorstellen.

Onze reactie (in consultatie) is op 23 maart verzonden aan demissionair minister Ollongren (BZK). (Zie de brief onderaan dit bericht).

Verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders
Op hoofdlijnen zijn we het eens met het voorstel over de verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders. Maar we hebben wel bedenkingen bij het instrument van de verordening. Gemeenten zouden daarin zelf regels kunnen vastleggen over reikwijdte en proces van de risicoanalyse. Daarmee krijgen zij de ruimte om de risicoanalyse naar eigen inzicht vorm te geven: dat komt de uniformiteit in de uitvoering niet ten goede en vormt een groot afbreukrisico voor kandidaat-wethouders. De VNG pleit er met nadruk voor om dit in de wet zelf uit te werken.

Lees verder via vng.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *