01:12
05 december 2022

Aanpassen sluitingstijden gehele uitgaansstraat

De rechtbank Midden-Nederland heeft bepaald dat de burgemeester de sluitingstijden van gelegenheden in een hele uitgaansstraat mag aanpassen na voortdurende overlast. De niet-overlast gevende gelegenheden hoeven dus niet te worden uitgezonderd op grond van proportionaliteit. Onze redactie heeft deze en andere relevante uitspraken voor u samengevat.

Hoe ver gaat het vertrouwensbeginsel?
Raad van State, 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1330
Het vertrouwensbeginsel reikt niet zover dat gerechtvaardigde verwachtingen altijd moeten worden nagekomen, zeker niet in het geval dat een belang van een derde aan de orde is die om handhaving heeft verzocht. Lees verderRecht tot aanleg van een uitweg
Raad van State, 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1309
Als in de APV is bepaald dat voor het aanleggen van een uitweg het doen van een melding voldoende is, en dat de gemeente vervolgens binnen vier weken na ontvangst van die melding laat weten of aan die melding voorschriften worden verbonden dan wel de aanleg weigert toe te staan, ontstaat na die vier weken het recht tot aanleg van de uitweg als de gemeente niet op de melding heeft gereageerd. Dat in de onderhavige APV geen bepaling staat die inhoudt dat de melding moet worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen vier weken door de gemeente is gereageerd maakt dat niet anders. Lees verderEisen feitenvaststelling last onder dwangsom
Rechtbank Limburg, 26 april 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:3538
De eisen die aan de vaststelling van de feiten en omstandigheden waaraan een invorderingsbesluit moet voldoen, voor zover die feitenvaststelling berust op onderzoek onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, gelden ook voor de vaststelling van feiten en omstandigheden die aan een last onder dwangsom ten grondslag worden gelegd. Dat laat onverlet dat, anders dan geldt voor de controle op naleving van een opgelegde last, onder omstandigheden de constatering van een overtreding ook kan worden ontleend aan ander bewijs dan rapportage van medewerkers van het bevoegde gezag, zij het dat ook in dat geval het bewijs aan zware eisen moet voldoen. Lees verderSluitingstijden aanpassen gehele uitgaansstraat
Rechtbank Midden-Nederland, 18 mei 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2691
Als in een uitgaansstraat veel overlast wordt ondervonden en eerdere maatregelen niet geholpen hebben, mag de burgemeester, op grond van de APV, in een deel van die straat de sluitingstijden zo aanpassen dat de (met name horeca-)bedrijven in dat deel van de straat van 01.00 tot 06.00 uur gesloten moeten zijn, ook al zijn daar bedrijven bij die geen overtredingen hebben gepleegd en ook niet hebben bijgedragen aan het ontstaan van de overlast. Blijkbaar vindt deze rechter het feit dat de goeden het hier met de kwaden ontgelden niet in strijd met het proportionaliteitsbeginsel of andere rechtsbeginselen.Lees verder via Expert Handhaving –  Aanpassing sluitingstijden gehele uitgaanssstraat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.