03:57
27 oktober 2021

Aanpak voor personen met verward gedrag: 5 prioriteiten

Aanpak voor personen met verward gedrag: 5 prioriteiten

De kern van de aanpak voor personen met verward gedrag ligt op lokaal of regionaal niveau. Signalen worden vaak opgemerkt voor buurtbewoners, doorgezet naar wijkteams en opgepakt binnen de lokale structuur voor zorg en veiligheid. Op die manier voorkomen we ernstige (veiligheids)problemen.

Het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) is nu een jaar actief om regio’s hierin vraaggericht te ondersteunen. Regio’s maken zichtbare stappen in de ontwikkeling van een stevige infrastructuur zorg en veiligheid en de persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare inwoners.

5 prioriteiten
Tegelijkertijd bracht VLOT het afgelopen jaar een aantal ‘landelijke’ knelpunten naar voren. Dit leidde ertoe dat de rijksoverheid 5 prioriteiten heeft benoemd om aan te pakken voor 2020.

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

tien + dertien =