02:27
05 oktober 2022

Aanpak veiligheidsbeleving

Aanpak veiligheidsbeleving

Hoe ervaren mensen het optreden van de verschillende instituties of autoriteiten in de situatie waar het om gaat? Is er sprake van een vertrouwenwekkende werkwijze, een constructieve samenwerking? Of hebben mensen het gevoel in de kou te staan door een – in ieder geval in hun ogen – tekortschietende aanpak?

De acties hangen sterk af van de uitkomsten uit de analyse. Soms is het aanscherpen van afspraken of een convenant tussen de verschillende partijen voldoende. Soms is een andere samenwerkingsvorm, een gezamenlijk programma en/of het aanstellen van een bestuurlijke en/of ambtelijke ‘bulldozer’ regisseur nodig. Zie ook de voorbeelden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.