06:41
24 mei 2022

Aanpak Vandalisme en verloedering

Aanpak Vandalisme en verloedering

Vandalisme of vernieling is het opzettelijk stukmaken van iets. Het is een uiting van disrespect voor andermans eigendommen en komt vaak voort uit een algemeen gevoel van onvrede met de eigen positie (afgunst, boosheid, verveling). De onvrede uit zich in het vernielen van zaken.

De maatschappelijke impact van vandalisme is groot. Het kan onder andere leiden tot verloedering van de openbare ruimte en daarmee de aantasting van het leefgenot van bewoners. Dit kan negatief zijn voor de ervaren overlast en veiligheidsbeleving. Bovendien brengt het herstel van de schade enorme kosten met zich mee. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van vandalisme. Dat betekent dat de gemeente het probleem inventariseert, de beleidsmatige kaders ontwikkelt, afspraken maakt met betrokken partners, activiteiten coördineert en de resultaten evalueert.

Als er een dader is aangehouden, kan de gemeente inzetten op het verhalen van schade. Er zijn twee belangrijke redenen om hiertoe over te gaan:
De overheid is partij bij schade aan gemeentelijke eigendommen. Het gaat om gemeenschapsgeld, daar moet zorgvuldig mee worden omgesprongen.
De gemeente geeft hiermee een duidelijk signaal af dat vandalisme niet getolereerd wordt. De dader mag er niet mee wegkomen.

Het herstel van schade als gevolg van vernieling of vandalisme kost de gemeente en dus de gemeenschap jaarlijks veel geld. Hoe groot de jaarlijkse schadepost is als gevolg van vernieling en vandalisme is bij veel gemeenten niet bekend.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.