01:47
01 april 2023

Aanpak ondermijning in kwetsbare wijken vergt lange adem

Aanpak ondermijning in kwetsbare wijken vergt lange adem

Uit een recent onderzoek in drie kwetsbare wijken blijkt dat het niet hebben van betaald werk of het hebben van een laag inkomen bijdragen aan de kans om betrokken te raken bij (ondermijnende) criminaliteit. Het is van groot belang om hier structureel vanuit verschillende hoeken preventief op in te zetten, en aansluiting te vinden op de behoeften van bewoners. In dit artikel een aantal tips voor (lokale) overheden wat te doen, en ook wat niet te doen.

Kwetsbare wijken
In kwetsbare wijken komen verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit voor, met name drugscriminaliteit. Daarnaast komen woonfraude, zwartwerken en uitkeringsfraude voor. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Significant APE in drie kwetsbare wijken in Amsterdam, Arnhem en Tilburg, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Doel van het onderzoek was om te onderzoeken welke maatregelen doeltreffend kunnen zijn om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan of te voorkomen.

Lees verder via sociaalweb.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd OOV, hoofd van politie of officier van justitie op veiligheidsthema’s als cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *