12:31
04 december 2022

Expired: Aanpak en preventie radicalisering – Meer gemeenten ontvangen versterkingsgelden voor de aanpak van radicalisering

Expired: Aanpak en preventie radicalisering – Meer gemeenten ontvangen versterkingsgelden voor de aanpak van radicalisering

De minister van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, €2,2 miljoen beschikbaar gesteld aan 12 gemeenten om hun integrale aanpak van jihadistische radicalisering te versterken. Het gaat om Almere (€ 197.320), Amersfoort (€ 117.190), Culemborg (€ 9.100), Gouda (€ 335.000), Haarlemmermeer (€ 131.200), Hilversum (€ 39.455), Leiden (€ 36.275), Maastricht (€ 646.552), Nijmegen (€ 120.000), Nuenen (€ 285.675), Schiedam (€ 168.345) en Zwolle (€ 161.070).

De plannen gaan vooral over preventie (het voorkomen van radicalisering): het in kaart brengen en analyseren van de problematiek, netwerken van sleutelfiguren en activiteiten gericht op de directe omgeving van radicaliserende personen net als het bevorderen van kennis en kunde van eerstelijns professionals (jongerenwerkers, wijkagenten, docenten). Daarbij is afgesproken om meer aandacht te besteden aan een regionale aanpak.

Zo is het plan van Nuenen gericht op 40 gemeenten in Brabant, het plan van Haarlemmermeer op 36 gemeenten in Noord-Holland, dat van Amersfoort op 15 gemeenten in de provincie Utrecht, dat van Maastricht op 7 gemeenten uit Limburg en dat van Almere op 6 gemeenten in Flevoland. Bij het plan van Zwolle zijn Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Kampen betrokken, bij het plan van Schiedam Vlaardingen en Maassluis en bij het plan van Leiden Alphen aan den Rijn.

Vorig jaar heeft de minister van Veiligheid en Justitie al geld beschikbaar gesteld aan acht andere gemeenten. Het ging daarbij om een bedrag van in totaal € 4,4 miljoen voor de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Delft, Arnhem, Zoetermeer en Huizen.

Actieprogramma Integrale aanpak Jihadisme

In de Kamerbrief ‘Versterking Veiligheidsketen’ van 27 februari 2015 werd aangekondigd dat er versterkingsgelden beschikbaar worden gesteld voor de aanpak van radicalisering en jihadisme ter ondersteuning van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.[NCTV] Een deel van de gelden is gereserveerd voor gemeenten en de versterking van de preventieve aanpak. Lokale autoriteiten vervullen een spilfunctie, omdat zij vaak als eerste de signalen van radicalisering opvangen.

Met de combinatie van persoonsgerichte interventies en preventieve maatregelen uit het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, werken rijk en gemeenten aan een veiliger en weerbare samenleving. We treden op tegen jihadisten, uitreizigers en terugkeerders, en tegen ronselpraktijken. We geven voorlichting op scholen en bieden ondersteuning aan families. Zo werken we met elkaar aan een veilig Nederland waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder via

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.