04:16
30 september 2022

Aanpak criminele jeugdgroepen “Elkaar vinden en vertrouwen, dat werkt”

De gemeente Almelo kende in het recente verleden nog een criminele jeugdgroep. Door de inzet van verschillende veiligheidspartners lukte het om deze jeugdgroep aan te pakken en af te schalen naar een overlastgevende jeugdgroep. Dat ging niet vanzelf verteld Bert te Hennepe, senior adviseur openbare orde en veiligheid.

Waar ging het om? 

“We hadden in Almelo te maken met een criminele jeugdgroep met zo’n dertig leden. Ze maakten zich schuldig aan een verscheidenheid aan incidenten en delicten, waaronder woninginbraken en geweldsdelicten. Dit had ook zijn weerslag op het veiligheidsgevoel bij de bewoners rondom de incidentlocaties. In opdracht van de lokale driehoek is een integrale aanpak opgezet waarbij wij werden ondersteund door een regiocoördinator van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Naast de gemeente (regie) en het OM (penvoerder) waren ook de politie, het Veiligheidshuis en Reclassering Nederland partners in deze aanpak. Met elkaar hebben we een groeps-, domein en persoonsgerichte aanpak opgetuigd en uitgevoerd.”

Wat wilden jullie bereiken? 

“We wilden in ieder geval realiseren dat:

  • De criminele jeugdgroep kon worden afgeschaald naar hinderlijke dan wel overlastgevende groep.
  • Elk geprioriteerd lid van de groep een individueel integraal plan op de vijf leefgebieden kreeg. Dit om recidive te voorkomen.
  • Het aantal en de ernst van de delicten die gepleegd werden door leden van deze criminele jeugdgroep af zou nemen.
  • Het veiligheidsgevoel van inwoners van de betreffende wijken (zowel de locatie van de groep als de incidentenlocaties) in Almelo (lokale Veiligheidsmonitor) zou verbeteren.”

Lees verder via Jeugd en Veiligheid – Aanpak criminele jeugdgroepen “Elkaar vinden en vertrouwen, dat werkt” 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.