10:48
26 november 2022

Aan de slag in kwetsbare wijken

Aan de slag in kwetsbare wijken

In veel kwetsbare wijken staat de leefbaarheid onder druk, zo bleek uit eerder Platform31-onderzoek. Hoewel steden en hun partners zich volop inzetten om de leefbaarheid van kwetsbare wijken te verbeteren, blijven segregatie, veiligheid en ondermijnende criminaliteit onderbelicht. Het rapport ‘Aan slag in kwetsbare wijken’ biedt een overzicht van aanpakken en initiatieven waarmee steden vandaag de dag werken aan vitale wijken. Sommige aanpakken zijn echt vernieuwend. Duidelijk is dat steden inspelen op de realiteit van wijkaanpak anno 2017: kleinschalig, met fors minder overheidsmiddelen, dicht bij de leefwereld van de burger en waar mogelijk in samenspraak of interactie met die burger. Effectieve antwoorden op complexe vraagstukken zoals dreigende segregatie, veiligheidsproblematiek en verduurzaming blijven uit. Terwijl juist de aanpak van deze vraagstukken kansen biedt om het leefklimaat van wijken te verbeteren.

Lees verder via Platform31

Meer leren over opgavegericht werken aan maatschappelijke vraagstukken? Kom 2 november naar het Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde BinnensteBuiten – Opgavegericht werken en slim sturen’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau. M.m.v. o.a. prof. Katrien Termeer (WUR), Jan Herman de Baas (Provincie Utrecht), Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland) en Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag)

Meer leren over lokale veiligheid en het scherpstellen van uw beleid? Kom naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ van het Haags Congres Bureau die start op 10 oktober bij het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs in Den Haag. Met o.a. prof. dr. Hans Boutellier, prof. dr. Ira Helsloot, Dr. Elke Devroe, Dr. Marc Schuilenburg, Dr. Ronald van Steden, burgemeester Henk Robben van de Gemeente Wierden en de Gentse hoofdcommissaris van politie, Steven De Smet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.