05:00
05 maart 2024

Vroegtijdig signaleren en overgang naar NZa belangrijke thema’s in 2024

Vroegtijdig signaleren en overgang naar NZa belangrijke thema’s in 2024

In 2024 zet de Jeugdautoriteit (JA) nog meer in op het Early Warning System (EWS) en het vroegtijdig signaleren van mogelijke continuïteitsproblemen in de jeugdzorg. Zo wil de JA eventuele financiële knelpunten en continuïteitsrisico’s in een nóg vroeger stadium in beeld brengen, zodat verbeteracties tijdig kunnen worden ingezet. Daarvoor is meer en betrouwbare informatie over de sector en over individuele aanbieders en gemeenten noodzakelijk. Daarnaast staat dit jaar in het teken van de naderende overgang naar de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat is onder meer te lezen in het Jaarplan 2024.

De Jeugdautoriteit, inmiddels vijf jaar oud, begeleidt gemeenten en jeugdhulpaanbieders bij wie de continuïteit van de zorg in gevaar komt. Om deze continuïteitsproblematiek te voorkomen, geven jeugdhulpaanbieders elk kwartaal een aantal financiële gegevens via het EWS door. De JA voert het EWS sinds vorig jaar regionaal en gefaseerd in en rolt het systeem in 2024 landelijk uit. Vanaf 2025 wordt deelname aan dit EWS verplicht.

Data-analyse is voor de JA een belangrijk aandachtspunt in 2024. Niet alleen de data uit het EWS, maar ook die uit andere systemen zoals DigiMV. In de afgelopen jaren bleek het niet mogelijk om voldoende betrouwbare gegevens over de jeugdzorg te verzamelen en dus voldoende inhoud te geven aan onze toezichthoudende rol. Hier zijn grote en ingrijpende stappen noodzakelijk. In 2024 zullen wij onze initiatieven rond het verbeteren van de beschikbaarheid van goede data voortzetten en op onderdelen zelfs verder uitbouwen. Deze initiatieven richten zich op de uitvoering van zowel het beschikbaarheid- als het stelselonderzoek dat de NZa vanaf 2025 gaat uitvoeren.

Lees verder via jeugdautoriteit.nl

Meer leren van prof. dr. Esther Versluis over een toezichthouder in verbinding en ontwikkelingen en trends in overheidstoezicht? Kom op donderdag 11 april, 18 april en 16 mei naar de HCB Seminars Toezicht in Transitie 2024 – Toezicht in verbinding met verder onder meer Dr. Meike Bokhorst, Universiteit Utrecht en WRR en Dr. Bart Snels, inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *