10:32
15 augustus 2022

9e Politiedebat: Capaciteit aanpak ondermijning te karig én ‘morele herbewapening’ nodig

De capaciteit om ondermijnende criminaliteit effectief aan te pakken is te laag. ‘We spreken over slechts 12.000 rechercheurs in Nederland die bovendien de meeste tijd kwijt zijn aan terreuronderzoeken, migratieproblematiek en High Impact Crime. Ook het aantal van 800 Officieren van Justitie is natuurlijk veel te karig. Dat vraagt om een ‘morele herbewapening’, zei voormalig plaatsvervangend korpschef Ruud Bik in zijn slotwoord tijdens het Politiedebat 13 juni jl. op de Politieacademie.
Het debat stond in het teken van een nieuwe aanpak van ontwrichtende criminaliteit. Rotterdam koos voor een vernieuwende strategie door bewoners veel meer bij de aanpak van ondermijning te betrekken. Zo trekt wijkagent Wilco Berenschot met enige regelmaat met een tafeltje en stoeltje de wijk in. ‘Deels noodzakelijk om de verbinding te leggen. De bereidheid om ondermijnende criminaliteit te melden, zoals bijvoorbeeld een roversnest van waaruit gestolen fietsen worden verhandeld, is veel groter. Ik ben natuurlijk geen meldkamer maar deze persoonlijke aanpak werkt.’

Lees verder via Politieacademie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.