09:55
05 februari 2023

8,5 miljard euro voor gelijke kansen in onderwijs

8,5 miljard euro voor gelijke kansen in onderwijs

Het kabinet komt met een Nationaal Programma Onderwijs, waarin het 8,5 miljard euro investeert om leerlingen die geraakt zijn door de coronamaatregelen gelijke kansen te bieden. Dat maakten onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob op 17 februari bekend.

Elke school in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs krijgt komend schooljaar gemiddeld 180.000 euro om leerlingen gericht te helpen. Scholen die veel leerlingen met minder kansen hebben, krijgen verhoudingsgewijs meer geld. Leraren krijgen een stem in waar zij het geld voor willen gebruiken, zoals gerichte bijles in kleine groepjes of extra bijles in de zomermaanden.

Mentaal welbevinden
Het geld is ook bedoeld om het mentaal welbevinden van alle leerlingen en in het bijzonder van leerlingen in een kwetsbare positie te verbeteren. Zo krijgen scholen extra ondersteuning voor het aanpakken van de sociaal-emotionele problemen van leerlingen, zoals het inzetten van interventies.

Lees verder via nji.nl

Leren over doelgericht ontwerpen en inrichten van uw kinderopvang, basisschool en IKC? Kom 31 naar Rudolf Magnus in Utrecht en leer van Yvette Vervoort, Buro8020, Ineke Oenema, lector Early Childhood aan NHL Stenden Hogeschool, Joost Hillen, architect, j2o Architectuur, Simone Sorber, pedagogisch interieur ontwerp, Martin van Rooijen, pedagoog en promovendus, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en Carlijn Kramer, Projectmanager / adviseur Huisvesting & Vastgoed at Twynstra Gudde

Meer leren van Thecla Goossens, Loes van Wessum en Bregje Spijkerman over leiderschap? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC’ die start op 21 april. U kunt ook eerst het introductie seminar volgen op 6 april getiteld ‘Pedagogisch Leiderschap – Leiding geven aan een lerende organisatie’ met Dr. Loes van Wessum.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *