11:59
23 mei 2022

8 slimme apps voor leefbaarheid

Leefbaarheid is een van de speerpunten in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Het draagt bij aan sociale cohesie en participatie van burgers. Wij verzamelden 8 apps voor een leefbare buurt.

BuitenBeter

Deze app helpt burgers om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente.

Burgerschauw app
De gemeente Dronten gaat de buitenruimte samen met inwoners schouwen. Met behulp van een speciale Burgerschouw App kan elke inwoner van de gemeente Dronten met een smartphone of tablet zijn omgeving op bepaalde punten beoordelen.

Civilant app
De Civilant App helpt burgers hun buurt leefbaar te houden en veiliger te maken. Burgers kunnen de app gebruiken om te voorkomen dat incidenten vaker gebeuren, om buurtgenoten tijdig te waarschuwen en om samen zo de veiligheid te vergroten.

Leefbaarometer

Met behulp van de Leefbaarometer kan leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de Leefbaarheid er is en hoe deze zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.

Omgevingsalert
Met de OmgevingsAlert gemeente-app blijven burgers en bedrijven op de hoogte van vergunningaanvragen, bestemmingsplannen en andere zaken op het terrein van leefbaarheid.

Verbeterdebuurt
Op Verbeterdebuurt kunnen Amsterdamsers simpell en snel hun idee of probleem voor de buurt plaatsen. Een probleem wordt meteen doorgestuurd naar de gemeente. Bij een idee bepalen mensen zelf wie ze betrekken om deze te realiseren.

Voordebuurt
VoordeBuurt is een platform voor iedereen in Nederland die zich betrokken voelt bij zijn of haar buurt.

Wijdewijk
WijdeWijk is hét buurtplatform van Nederland! Maak een profiel aan en ontdek jouw buurt, jouw buren, bijzondere activiteiten of organiseer deze gemakkelijk zelf.

Bron: Sociaal Web

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.