06:04
25 september 2022

2018: Aanloopproblemen bij invoering wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang

2018: Aanloopproblemen bij invoering wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang

In 2018 hebben de GGD’en voor het eerst in jaren meer tekortkomingen vastgesteld in de kinderopvang. In de helft van de gevallen komt dit doordat nog niet alle kinderopvanglocaties aan de nieuwe eisen van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) voldoen. Wel nam het aantal geconstateerde tekortkomingen in de loop van het jaar af. Dit blijkt uit het Landelijk Rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018 van de Inspectie van het Onderwijs. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

VERREWEG DE MEESTE VERPLICHTE ONDERZOEKEN UITGEVOERD
Er zijn ongeveer evenveel onderzoeken uitgevoerd als eerdere jaren. GGD’en voeren 97 procent van de voorgeschreven onderzoeken bij kinderopvang en gastouderbureaus uit. Daarnaast onderzochten ze 10 procent van de voorzieningen voor gastouders, waar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afgesproken dat 5 procent het minimum is. Wel ziet de inspectie dat GGD’en regelmatig onderzoeken aanpassen, om aan alle verplichte onderzoeken toe te komen. Ze beoordelen dan bijvoorbeeld minder voorwaarden dan ze hadden gepland.

Lees verder via nationaleonderwijsgids.nl

Meer leren over trends en ontwikkelingen in kinderopvang of over het aantrekken en behouden van goed personeel in kinderopvang, basisonderwijs en IKC? Kom naar de seminars van het Haags Congres Bureau ism BMK.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.