10:47
22 februari 2024

15 jaar Inspectieraad: dienaar van het publieke belang

15 jaar Inspectieraad: dienaar van het publieke belang

Slagvaardige, onafhankelijke inspecties die samenwerken in het publieke belang. Daarbij wil de Inspectieraad rijksinspecties zo goed mogelijk helpen. Nu bestaat de raad vijftien jaar. Waarom was de oprichting in 2007 zo hoognodig? En hoe staat het er nu voor? Voormalig inspecteur-generaal Kete Kervezee was lid van het eerste uur en blikt terug. En huidig lid en inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen Theodor Kockelkoren kijkt met haar vooruit.

Wat waren de redenen in 2007 om de Inspectieraad op te richten?
Kervezee: “Ik was toen net inspecteur-generaal af bij de Onderwijsinspectie en begonnen als IG bij de Inspectie Sociale Zaken. In de jaren ervoor had ik meegemaakt hoe de Onderwijsinspectie dankzij de Wet op het onderwijstoezicht onafhankelijker van het ministerie was geworden, onder andere omdat onze rapporten binnen een maand naar de Tweede Kamer moesten. Die ontwikkeling van meer onafhankelijkheid zag je bij andere inspecties ook.”

“Als rijksinspecties waren we in die tijd al verenigd in het veel informelere Inspectieberaad, maar we wilden officiëler samenwerken. Met als belangrijkste doel om samen meer vanuit het publieke belang te handelen. Onderlinge kennisdeling moest de verkokering van het toezichtsveld tegengaan. En onze professionaliteit zou een boost krijgen. Samen sta je sterker, dat was ons idee. Ook als partner in de keten van beleid, uitvoering en toezicht.”

Lees verder via toezine.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *