05:25
24 juli 2021

Hoe het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werkt aan een Regionale preventieve aanpak

Hoe het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werkt aan een Regionale preventieve aanpak

In een reeks van 3 artikelen doen we verslag van het HCB Seminar ‘De Veilige Gemeente 2021 – Preventieve aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit’ georganiseerd op 9 juni 2021 door het Haags Congres Bureau.

Deel 1: Hoe het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland werkt aan een Regionale preventieve aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit

Impressie van de inleiding door Leonie Willemsen, Programmamanager Ondermijning, Gemeente Tilburg en tevens dagvoorzitter op dit seminar en van de presentatie van Mariska Rijneveld, Coördinator, Veiligheidsnetwerk Oost Nederland

Op woensdag 9 juni werd weer het eerste seminar ‘De Veilige Gemeente’ van 2021 gegeven. Ook deze editie zijn er weer verschillende interessante sprekers aanwezig die met veel passie hun werkzaamheden en inzet binnen de publieke veiligheidswereld komen delen.

Het seminar wordt dit jaar geopend en begeleidt door Leonie Willemsen. Tijdens deze opening wordt  het ondermijningsprogramma van de gemeente Tilburg kort toegelicht. Zo laat Leonie zien hoe de gemeente Tilburg de aanpak van ondermijning invult van preventie tot aan repressie. In het Tilburgse ondermijningsprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen twee ‘doelen’: weerbare wijken en een weerbare overheid. Om deze doelen te behalen wordt er ingezet op communicatie, op het bestuurlijk instrumentarium en op de aanwezige intelligence/informatie die de gemeente en haar partners tot hun beschikking hebben om zo te anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen.

“In Tilburg doen we het samen”
Daarnaast laat Leonie ook zien hoe Tilburg dit programma inzet in de wijk Tilburg-Noord en welke aanpak daarvoor bedacht is. Naar aanleiding van een grote vraag van inwoners voor meer aandacht voor deze wijk heeft de gemeente Tilburg onder het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) een speciaal Tilburgs programma ontwikkelt. Dit programma is gebaseerd op het motto van de burgermeester “In Tilburg doen we het samen” en er wordt ingezet op het creëren van juiste verhoudingen tussen thuissituatie, straat/vrije tijd en school/werk.

Regionale preventieve aanpak
Wellicht dat het Veiligheidsnetwerk nog niet bij iedereen bekend is, daarom opent Mariska Rijneveld,  Coördinator Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland, haar presentatie met het ontstaan en de functie van het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland. Hierin hebben ruim 200 betrokkenen de handen ineengeslagen wat resulteerde in een veiligheidsstrategie en meerjarenbeleidsplan voor de politie. Mariska laat zien hoe deze strategie bepaald wordt en hoe het verder wordt ontwikkeld door de jaren heen.
De functie van het Veiligheidsnetwerk is het afstemmen van wie waar hoeveel capaciteiten insteekt tussen de verschillende partners zoals het RIEC, politie en OM.

Begeleidingsgroep (BBG) en expertteams
Het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland kent een begeleidingsgroep en opereert in verschillende expertteams per thema. De begeleidingsgroep bestaat uit een burgemeester per district, een vertegenwoordiger van de eenheidsleiding van de politie en van de parketleiding van het OM. De verschillende thema’s worden bepaald in de veiligheidsstrategie. Mariska laat in dit seminar zien hoe de begeleidingsgroep in combinatie met de verschillende expertteams de werkzaamheden per thema uitvoeren. Hierbij worden de ‘Rising stars aanpak ’ beschreven als voorbeeld en wordt er gedeeld wat daarin de ontwikkelingen zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 − zeven =